Aanpassing wet pensioen na scheiding?7 juni 2018

Er komt mogelijk een aanpassing van de wet in verband met het pensioen na scheiding. In dit stukje vindt u informatie over hoe het nu geregeld is, wat er mogelijk veranderd wordt en per wanneer de verandering in gaat. Er is nog geen wetsvoorstel ingediend dus alles blijft vooralsnog bij het oude.

Als u gaat scheiden moet er ook iets over het pensioen afgesproken worden. Het gaat dan om het ouderdomspensioen (‘vanaf 65 jaar’) en over het nabestaandenpensioen (pensioen na overlijden). Het idee is dat tijdens het huwelijk bij een werknemer pensioenpremie wordt ingehouden waarmee pensioen ‘gespaard’ wordt. U heeft dus tijdens het huwelijk dus minder inkomen ter beschikking. Daarom is het redelijk dat dat deel van het inkomen dat voor een speciaal doel is gespaard, na echtscheiding ook wordt ‘verdeeld’.

De huidige wet heeft als hoofdregel dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, in de toekomst verdeeld (‘verevend’) wordt. Op de ouderdomspensioenpot van de echtgenoot/werknemer wordt een sticker geplakt waarop staat ‘maandelijks deel X uitkeren aan ex-echtgenoot, rest aan werknemer’. Dat gebeurt door de pensioenverzekeraar op het moment dat de werknemer met pensioen gaat. Daarvoor is het wel nodig dat de echtgenoten binnen 2 jaar na de scheiding een formulier aan de verzekeraar sturen met het verzoek ‘om de sticker te plakken’.

Met betrekking tot het nabestaandenpensioen geldt op grond van de huidige wet dat er iets afgesproken moet worden over het deel dat is opgebouwd tot aan de echtscheiding, inclusief het deel dat voor het huwelijk is opgebouwd.

De verwachting is dat in het wetsvoorstel de volgende drie punten aangepast worden:

  1. in plaats van verdeling (‘verevening’) van het ouderdomspensioen op het moment dat de werknemer met pensioen gaat, wordt de hoofdregel ‘conversie’. Dit betekent dat de ouderdomspensioenpot en de nabestaandenpensioenpot van een werknemer worden samengevoegd en vervolgens gesplitst. De werknemer houdt een pot en de ex-echtgenoot krijgt een eigen pot. Het voordeel daarvan is dat echtgenoten niet langer afhankelijk van elkaar zijn maar zelf kunnen beslissen over hun pensioenpot. (Het nadeel is dat als de ex-echtgenoot eerder komt te overlijden, het potje van die echtgenoot niet teruggaat naar de werknemer.) Overigens is het op grond van de huidige wet ook al mogelijk om voor conversie te kiezen. Bij wijziging van de hoofdregel blijft het belangrijk om goed uit te zoeken wat in uw situatie het beste is
  2. het zal niet langer nodig zijn om binnen 2 jaar na de scheiding een formulier aan de pensioenverzekeraar te sturen waarin de ex-echtgenoot aangeeft het ouderdomspensioen te zijner tijd automatisch uitgekeerd te willen krijgen. Dat wordt de standaard. Als u iets anders wilt, dan moet u een formulier toesturen. Dat lijkt ons een praktische oplossing
  3. met betrekking tot het nabestaandenpensioen zal voorgesteld worden dat alleen het deel dat tijdens het huwelijk is gespaard, voor de ander gereserveerd kan blijven. Dus niet meer het deel dat voor het huwelijk is gespaard. Dat voornemen heeft te maken met de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen die sinds 1 januari 2018 geldt. Sinds 1 januari 2018 valt voorhuwelijks vermogen niet meer standaard in de gemeenschap van goederen.

De verwachting is dat een wetsvoorstel pas medio 2019 zal worden ingediend en dat een aanpassing van de huidige wet niet eerder dan in 2020 zal plaatsvinden. En de verwachting is ook dat er voldoende steun voor deze wijzingen zal zijn. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Wat ons betreft zou het goed zijn als de minister ook kijkt naar partners die niet getrouwd zijn. Dat zijn er immers veel meer dan vroeger. Zij kunnen elkaar nu aanwijzen voor het nabestaandenpensioen. Maar zij kunnen geen aanspraak maken op elkaars ouderdomspensioen. Het zou mooi zijn als de minister onderzoekt of dat nog van deze tijd is.

Heeft u vragen over pensioen en scheiding of over andere zaken die met echtscheiding te maken hebben (alimentatie, verdeling en afwikkeling huwelijkse voorwaarden), neemt u dan gerust contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan u graag te woord. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon