Modeketen Men at Work failliet27 juni 2018

Op 26 juni 2018 is de aan modeketen Men at Work (MAW B.V., KvK-nummer 55053254) verleende surseance van betaling omgezet in een faillissement. In totaal zijn er 27 Men at Work-winkels en zouden er ongeveer 425 werknemers zijn die in dienst zijn bij Men at Work. De curator zal zich bezig gaan houden met de afwikkeling van het faillissement en zal daarbij eerst bekijken of hij mogelijk een (gedeeltelijke) doorstart kan realiseren. Hij zal met een mogelijke doorstart in het achterhoofd zoveel mogelijk proberen de winkels geopend te houden.

Schade beperken

Het faillissement van Men at Work heeft voor veel partijen gevolgen. Het loont om die gevolgen zo snel mogelijk in kaart te brengen om vervolgens (mogelijke) schade zoveel mogelijk te beperken. Misschien kunt als leverancier een beroep doen op uw recht van reclame of kunt u gebruik maken van een bedongen eigendomsvoorbehoud of een pandrecht? Verder is het van belang een vordering op Men at Work op de juiste wijze in te dienen bij de curator en na te gaan wat moet gebeuren met nog lopende overeenkomsten die u sloot met Men at Work.

Kansen

Het faillissement biedt voor sommige partijen juist kansen. Wellicht kan er met de curator een doorstart worden gerealiseerd. Maar hoe treedt u nu in onderhandeling met de curator en wat zijn de aandachtspunten en valkuilen als u met hem zaken doet?

Onze specialisten staan klaar

Caroline de Weerdt, Raymond Tefij en Wouter Vlasveld kunnen u in alle gevallen van dienst zijn. Zij adviseren en procederen als advocaat op het gebied van het faillissementsrecht en als curator behandelen zij op regelmatige basis (retail)faillissementen. Neem bij vragen dan ook vooral contact op met één van de genoemde advocaten of via ons algemene telefoonnummer 071 - 512 44 43.

Voor meer informatie over uw positie als leverancier, verhuurder, zekerheidsgerechtigde (u heeft bijvoorbeeld een pand- of hypotheekrecht) , werknemer of crediteur in het algemeen in een faillissement vindt u hieronder een verzameling relevante artikelen die op onze website zijn gepubliceerd.

U bent een leverancier

Recht van reclame; een uitkomst bij het faillissement van uw afnemer?
Recht van reclame; de helpende hand in het faillissement van uw afnemer?
Wat een beestenboel! Eigendomsvoorbehoud op biggen...

U bent een verhuurder

Alle verhuurders zijn boedelschuldeisers 

U bent een zekerheidsgerechtigde

PANDRECHT: Wat is het?
PANDRECHT: Hoe kunt u gebruik maken van uw verkregen pandrecht? 
PANDRECHT op roerende zaken en de pandgever gaat failliet. Wat nu? 
PANDRECHT op vorderingen bij een faillissement. Wat nu? 
Retailfaillissementen: Executieverkoop vanuit de winkel 
Pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
Uw pandrecht uitoefenen? Mogelijke meldingsplicht Belastingdienst! 

U bent een werknemer

Adviesrecht Ondernemingsraad tijdens faillissement 
Vordering wegens niet-genoten vakantiedagen: boedelschuld?

U heeft een vordering op Men at Work (algemeen)

Wanneer verjaart de vordering op een rechtspersoon na faillissement? 
Niet opeisbare vordering verjaart niet tijdens faillissement 
Een in faillissement erkende vordering verjaart eerst na 20 jaar
Kunnen schuldeisers inzage eisen in de administratie van hun failliete wederpartij?
Verwijderen opgeslagen goederen na faillissement
Girale overboeking die pas na faillietverklaring schuldenaar wordt gecrediteerd kan worden teruggevorderd 
Verzet tegen uitdelingslijst in faillissement 

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon