Aftrekbaarheid hypotheekrente en scheiding3 juli 2018

(en mogelijke aanpassing vanaf 2020 ook voor partneralimentatie!)

Tot wanneer mag u de hypotheekrente aftrekken in geval van scheiding?
In een zaak bij het hof in Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2018:2298) kwam dit aan de orde. Het is iets om bij het doen van aangifte en in het kader van partneralimentatie goed op te letten, ook als u daarover afspraken maakt in een convenant.

Als u samen met uw partner een koopwoning hebt waar u ook echt woont, dan moet u een deel van de waarde van de woning (het eigenwoningforfait) bij uw inkomen optellen en mag u de hypotheekrente aftrekken. Dat laatste levert een belastingvoordeel op.
(Let op: er zijn plannen om de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en de partneralimentatie met ingang van 2020 te beperken tot 36,95%, ook voor de hoogste inkomens!)

Maar als u uit elkaar gaat en een van u beiden dus niet meer in de woning woont, is de rente dan direct niet meer aftrekbaar? Nee. In de wet inkomstenbelasting (artikel 3.111 lid 4) staat dat een woning nog maximaal 2 jaar wordt aangemerkt als eigen woning en de ‘eigen’ hypotheekrente dus nog mag worden afgetrokken, als een van de partners de woning niet langer als hoofdverblijf heeft en de ander juist wel. Degene die vertrokken is mag de eigen hypotheekrente dan nog 2 jaar aftrekken.

In de echtscheidingsprocedure bij het hof in Den Bosch waren de feiten als volgt.

Partijen waren getrouwd. De man heeft zich in januari 2017 in Belgie ingeschreven. Pas in september 2017 laat hij de gemeente in Nederland waar hij woonde weten dat hij is geemigreerd. Als datum emigratie geeft hij op januari 2016. De gemeente mag die datum niet als datum emigratie erkennen en houdt het op september 2017.

De vrouw heeft gevraagd om een bijdrage in haar levensonderhoud (partneralimentatie). In dat kader brengt de man naar voren dat de tweejaarstermijn voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente bijna om is omdat hij de woning begin 2016 heeft verlaten. Dat zou betekenen dat hij geen belastingvoordeel meer heeft en dus minder overhoudt voor partneralimentatie.

Het hof heeft bij de berekening van wat de man aan alimentatie kan betalen wel rekening gehouden met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Want uiteindelijk is het volgens het hof aan de Belastingdienst om op basis van de gegevens die de man verstrekt te bepalen vanaf welke datum de woning niet langer als eigen woning kan worden aangemerkt. Het hof heeft geoordeeld dat niet door de man gesteld is en ook niet is gebleken dat hij de hypotheekrente in 2018 niet meer kan aftrekken. Zodra duidelijk is dat de man de hypotheekrente niet meer kan aftrekken dan moeten partijen de berekening die het hof heeft gemaakt maar laten aanpassen.

Heeft u vragen over echtscheiding en de (fiscale) gevolgen daarvan? Neemt u dan gerust contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan u graag te woord. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon