Niet getrouwd, wel een kind: regel de voogdij digitaal!10 juli 2018

Wat moet je allemaal regelen als je een kind krijgt en niet getrouwd bent? En moet je daarvoor naar de notaris?

Erkennen

Allereerst is het voor de partner van de moeder (de vader of de vrouwelijke partner van de moeder) belangrijk dat deze het kind erkent. Daarmee wordt het kind juridisch ook het kind van de andere ouder en erft het kind bijvoorbeeld automatisch van die ouder. Erkenning is ook een voorwaarde om het gezag te kunnen aanvragen.

Erkennen gebeurt bij de gemeente. Daar zijn geen kosten aan verbonden, alleen als je een bewijs van de erkenning wilt meenemen. De kosten van zo’n afschrift zijn meestal rond de € 15,00. 

Erkennen kan voor de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of later. In alle gevallen is toestemming van de moeder nodig. Als het kind later wordt erkend dan is vanaf het 12de jaar ook de toestemming van het kind zelf nodig, vanaf 16 is alleen de toestemming van het kind nodig, dus niet meer van de moeder. 

Als de moeder geen toestemming geeft voor erkenning dan kan aan de rechtbank toestemming worden gevraagd om het kind te mogen erkennen. Daarvoor is een advocaat nodig.

Gezag

Gezag gaat over de vraag wie belangrijke beslissingen over het kind mag nemen. Denk aan: waar woont een kind, op welke school wordt een kind ingeschreven, is een medische ingreep noodzakelijk? 

De moeder heeft normaal gesproken automatisch het gezag over het kind. Een vader of andere partner moet het gezag na de geboorte aanvragen. Daarvoor is het wel nodig dat het kind al is erkend. Het gezag kan worden aangevraagd met een formulier, dat te vinden is op de site www.rechtspraak.nl. De moeder en de partner moeten inloggen via DigID, daarnaast is het burger service nummer van het kind nodig. Het digitaal aanvragen is gratis. Het is ook mogelijk om het formulier per post aan de rechtbank te sturen. De moeder moet ook in dat geval meewerken.

Voogdij na overlijden 

Een veel gehoorde opmerking is: we moeten nog een testament laten maken. Vaak wordt dan gedoeld op het regelen van de voogdij na overlijden. Want als de ouder(s) met gezag overlijdt, wie neemt dan de belangrijke beslissingen over het kind? Volgens Monuta heeft de helft van de Nederlanders niets geregeld. Terwijl het tegenwoordig digitaal kan, je hoeft daarvoor niet meer naar de notaris (maar het is nog wel mogelijk om de voogdij in een testament te regelen). 

Via www.rechtspraak.nl kan de voogdij na overlijden geregeld worden. Daarvoor is het burger service nummer van het kind nodig en de DigID van de ouder. Aan de digitale aanvraag zijn geen kosten verbonden, aan de aanvraag per post wel. Binnen 2 weken ontvang je een uittreksel waaruit blijkt dat het gergeld is. Een gemiste kans dus om dit niet regelen!

Samenlevingscontract of testament

De vraag of een testament nodig is, hangt af van de vraag of je iets anders wilt regelen dan in de wet staat. Als de ouder komt te overlijden, dan erft het kind. Als je niet getrouwd bent, dan erft de partner niets. Het is mogelijk om in een samenlevingscontract een ‘verblijvingsbeding’ op te nemen zodat de partner de helft van de woning erft van de partner die overlijdt. Het is raadzaam om contact op te nemen met een notaris om te bespreken of er naast de voogdij nog iets anders geregeld moet worden.

Ouderschapsplan

Als ouders met een kind uit elkaar gaan, dan moet er een ouderschapsplan komen. Dat is een contract met daarin afspraken over het gezag over het kind, waar het kind woont, hoe de ouders elkaar informeren en raadplegen en hoe de kosten van het kind worden verdeeld. Het is raadzaam om hierbij de deskundigheid van een advocaat in te schakelen. Bij voorkeur een advocaat-mediator. Een advocaat-mediator begeleid jullie bij het maken van afspraken, geeft onafhankelijke informatie en zorgt dat jullie niets vergeten.

Heb je vragen over erkenning, gezag, voogdij, erfrecht of een ouderschapsplan of andere zaken die te maken hebben met uit elkaar gaan? Neem dan contact op met Maya Perfors, Kim Diepstraten of Sylvia Raphael. Zij staan je graag te woord. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden. 

Deel deze pagina:

Contactpersoon