Koper mag vertrouwen op opgegeven oppervlakte woning23 juli 2018

In 2010 heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de bij haar aangesloten makelaars voorgeschreven de wijze waarop de netto (gebruik)oppervlakte van woningen moet worden bepaald, de zogenaamde meetinstructie.

In een procedure die voortgezet is tot aan de Hoge Raad was aan de orde de aansprakelijkstelling van een NVM makelaar door de kopers van een woning voor het niet hanteren van de meetinstructie en het dus niet op juiste wijze bepalen van de netto-woonoppervlakte.

De Hoge Raad (HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1176) heeft in deze procedure, onder verwijzing naar uitspraken van de Raden van Toezicht en de Centrale Raad van Toezicht van de NVM, vastgesteld dat de meetinstructie strekt tot bescherming van de belangen van kopers. Kopers mogen er in beginsel van uitgaan dat de meetinstructie (op juiste wijze) is toegepast en dat de in de verkoopinformatie (brochure) genoemde woon- of gebruiksoppervlakte dus overeenkomt met de netto woonoppervlakte van de woning.

Dat kan evenwel anders zijn indien de aspirant-koper uit verklaringen of gedragingen van de zijde van de verkopend makelaar, eventueel in samenhang met andere omstandigheden van het geval, heeft moeten begrijpen dat de in de verkoopinformatie (brochure) vermelde oppervlakte van de woning volgens een andere methode dan de door de meetinstructie voorgeschreven methode is gemeten, of indien de omstandigheden van het geval anderszins de koper aanleiding hadden moeten geven tot twijfel over de juistheid van de opgegeven oppervlakte.

In aanvulling op het bovenstaande is opgemerkt dat een standaardmededeling in een verkoopbrochure dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend niet specifiek genoeg is om afbreuk te doen aan het vertrouwen dat de aspirant-koper aan het verplichte karakter van de meetinstructie mag ontlenen.

Conclusie

Kopers mogen er dus in beginsel van uitgaan dat de meetinstructie door de NVM makelaar is gehanteerd en dat de in de verkoopinformatie genoemde woon- of gebruiksoppervlakte overeenkomt met de netto woonoppervlakte van de woning.

Ten slotte

Hebt u vragen over dit artikel of andere vragen met betrekking tot de aankoop van een woning? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon