VOETBAL EN RECHT | De 'gewone' rechter als wondermiddel?25 juli 2018

Op verzoek van Voetbal in de Bollenstreek en naar aanleiding van een schorsing van 1 jaar van een speler van voetbalclub Quick Boys, heeft Wouter Vlasveld uitleg gegeven over de tuchtrechtspraak van de KNVB en waarom je toch ook nog naar de 'gewone' rechter kan. Lees hieronder het artikel terug of zie de website van Voetbal in de Bollenstreek

QUICK BOYS MET RUG TEGEN DE MUUR IN ‘ZAAK VAN EEUWIJK’

Quick Boys-middenvelder Martin van Eeuwijk zit in een lastig parket. Donderdag hoorde de creatieve voetballer dat zijn schorsing van twaalf maanden gehandhaafd blijft na een uitsprak van de tuchtcommissie van de KNVB. De voetballer beet zijn tegenstander van HHC Hardenberg in z’n been afgelopen mei toen de Lisser nog onder contract stond van FC Lisse.

Z’n oude club wachtte de straf voor de voetballer niet af en verscheurde het contract met Van Eeuwijk. Quick Boys sloeg daarna toe op de transfermarkt en hengelde de middenvelder binnen, wetende dat er nog een schorsing boven zijn hoofd hing. Nu blijkt dat die uitsluiting gehandhaafd blijft, worden de mogelijkheden om tegen de uitspraak in te gaan kleiner en kleiner voor Quick Boys.

Maar wat kan de derdedivisionist nog doen voor z’n middenvelder?
Wouter Vlasveld, oud-middenvelder van Foreholte en advocaat bij Geelkerken Linskens Advocaten N.V., legt uit:

,,De KVNB kent een eigen systeem van tuchtrechtspraak. Dit om haar leden (clubs en personen) te houden aan haar regels en straffen uit te delen bij het overtreden van die regels. In eerste instantie is er een aanklager die feitelijk een zaak start als hij dat wenselijk acht en niet overgaat tot een seponering. Hij stuurt dan een schikkingsvoorstel of hij legt de zaak direct voor aan de tuchtcommissie.”

,,De tuchtcommissie komt aan bod; als de aanklager een zaak direct aan haar voorlegt of wanneer een schikkingsvoorstel door een lid wordt afgewezen en de aanklager – nadat hij nadere verklaringen heeft opgevraagd – besluit de zaak toch door te zetten.”

,,De tuchtcommissie doet in principe de zaak schriftelijk af. Dat is anders wanneer het gaat om een zeer zware straf (meer dan negen maanden schorsing of het uit de competitie halen van een team) of wanneer de tuchtcommissie zelf – al dan niet op verzoek van de aanklager of de club/speler – een mondelinge behandeling wenselijk vindt.”

,,Vervolgens kan men binnen vier dagen na de ontvangst van de uitspraak van de tuchtcommissie tegen die uitspraak in beroep gaan bij de commissie van beroep. De commissie van beroep is de hoogste tuchtrechter binnen de KNVB. De commissie van beroep doet opnieuw uitspraak over de zaak. Eventueel kan de commissie van beroep de opgelegde straf opschorten tot het moment waarop zij uitspraak doet.”

,,De uitspraak van de commissie van beroep is onherroepelijk. Binnen de KNVB kan dan alleen nog een herzieningsverzoek of een verzoek om gratie (bij zware straffen) soelaas bieden wanneer een speler of club het niet eens is met de uitspraak in beroep.”

,,Als de tuchtrechtelijke mogelijkheden zijn uitgeput, dan wil dat echter niet zeggen dat je helemaal niets meer kunt doen als speler of club. De KNVB is namelijk een vereniging waarbij – net als voor alle andere verenigingen, stichtingen, B.V.’s, etc. – geldt dat een besluit van een orgaan van die vereniging (zoals de beroepscommissie) vernietigbaar is wanneer dat besluit:

  1. in strijd is met de wet of statuten van de KNVB;
  2. in strijd is met de redelijkheid en billijkheid; en/of
  3. in strijd met een reglement.

Dat betekent dat je als club of speler een besluit van de beroepscommissie kunt laten toetsen door de ‘gewone’ rechter op die punten. Dit wordt altijd eerst in kort geding gedaan. Dan heb je sneller een uitspraak en kan je als speler of club vorderen dat een besluit van de beroepscommissie wordt geschorst. Daarna kan je in een langer durende bodemprocedure uitvechten of het besluit van de beroepscommissie definitief van de baan moet of niet.”

,,In de regel zie je dat in een procedure bij de rechter wordt gemikt op punt 2 en/of punt 3. Dus ofwel een straf is zo hoog dat het niet redelijk is of ergens tijdens de tuchtrechtelijke procedure zijn fouten gemaakt door bijvoorbeeld een getuige niet te horen.”

,,De toetsing door de rechter is marginaal. Dat wil zeggen dat de rechter niet inhoudelijk het oordeel van de beroepscommissie toetst, maar dat wordt gekeken hoe de beroepscommissie tot haar besluit heeft kunnen komen. Als je de uitspraken van rechters in zaken tegen de KNVB erop naslaat, zie je dan ook dat de KNVB vaak in het gelijk wordt gesteld bij schorsingen van spelers.”

,,Formeel kloppen de procedures over het algemeen en de rechter gaat niet snel mee in het verhaal dat een straf te hoog is als de opgelegde straf past binnen de eigen kaders van de KNVB.”

,,Met die laatste constatering in het achterhoofd, lijkt een procedure in de vorm van een kort geding voor Van Eeuwijk op voorhand een zware dobber te zijn. Ik denk dat hij het vooral moeten hebben van procedurele fouten. Het belang van de KNVB om geweld en agressie in het amateurvoetbal uit te bannen, wordt namelijk wel gezien als een zwaarwegend belang.”

,,Daarnaast lijkt een schorsing van 12 maanden in lijn te zijn met de richtlijnen die de KNVB hanteert nu de KNVB zal aanvoeren dat er sprake is van recidive. De straf zou voor zover ik het zie zelfs nog wat hoger hebben kunnen uitvallen. Of een procedure in de praktijk kans van slagen heeft hangt (een hele fijne dooddoener:) af van de omstandigheden van het geval.”

,,Persoonlijk stuit het mij tegen de borst dat in het amateurvoetbal hogere straffen worden gehanteerd dan in het betaald voetbal. Ik vind dat stuitend omdat profvoetballers wat mij betreft een (zware) voorbeeldfunctie hebben. Juist daar zou je dus geweld en agressie (maar ook commentaar op scheids- en grensrechters) moeten uitbannen om de jonge voetballers het goede voorbeeld te geven.”

Deel deze pagina:

Contactpersoon