Erfgenaam krijgt niets, vergeten testament geen effect13 september 2018

Een benoeming tot erfgenaam in een testament, heeft niet altijd tot gevolg dat die persoon ook erft. Heel uitzonderlijk, maar het komt voor. Hieronder een voorbeeld van een zaak die speelde bij de rechtbank Den Haag (niet gepubliceerd).

Een man maakt eind jaren 70 een testament. Hij is dan 35 jaar oud en getrouwd. In het testament onterft hij zijn echtgenote (van wie hij 3 maanden later zal scheiden) en benoemt hij mevrouw M. tot zijn enig erfgename. Haar naam wordt in het testament genoemd, maar niet wat haar relatie tot de man is. In 1995 trouwt mijnheer met mevrouw L., eerst op huwelijkse voorwaarden, later omgezet in gemeenschap van goederen. Dit huwelijk met mevrouw L. houdt stand totdat mijnheer in 2017 overlijdt. Op enig moment daarna vraagt ING Bank om een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register. Tot grote schrik van mevrouw L. blijkt dan dat haar echtgenoot in 1978 een testament heeft gemaakt en dat hij mevrouw M. tot zijn enig erfgename heeft benoemd.

Helaas is het in deze zaak nodig om de rechtbank te vragen om voor recht te verklaren dat mevrouw M. geen rechten aan het testament kan ontlenen, dat de uiterste wilsbeschikking in die zin is vervallen en dat mevrouw L. op grond van de wet de enige erfgename is. Een verzoek dat de rechtbank gelukkig toewijst (en door ING Bank inmiddels ook is erkend).

De rechtbank heeft dit beslist omdat gebleken is dat mevrouw M., toen zij tot erfgename werd benoemd, de partner van de man was. Het kan volgens de rechtbank niet de bedoeling van de man zijn geweest dat zij ook na het einde van de relatie nog van hem zou erven. Daarbij refereert de rechtbank ook nog aan een artikel in de wet dat bepaalt dat als in een testament iets wordt opgenomen ten gunste van een echtgenoot, die regeling vervalt als partijen later scheiden. Als dat al voor gehuwden geldt, waarom zou dat dan niet gelden voor partijen die ongetrouwd zijn, zo redeneerde de rechtbank.

Mevrouw L. werd bijgestaan door Sylvia Raphael. Heeft u vragen over deze uitspraak of over een ander onderwerp dat met erfrecht te maken heeft? Neemt u dan gerust contact met haar op. Dat kan telefonisch, per e-mail of tijdens een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten op ons kantoor in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon