Nieuwsoverzicht

 • Wijzigingen Bor per 1 november 2014

  10 oktober 2014   Coline Norde
  Op 1 november 2014 zal het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking treden. Het besluit is van grote betekenis voor de dagelijkse praktijk. Zo worden de mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen uitgebreid en zal de reguliere procedure bij… Lees verder ...
 • Rechter pakt misbruik Wob aan!

  10 oktober 2014   Coline Norde
  Bij uitspraak van 7 oktober 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:12223) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag iemand die een groot aantal verhulde Wob-verzoeken bij de gemeente Leiden heeft ingediend verboden om meer dan twee Wob-verzoeken per … Lees verder ...
 • Betaalt u niet te veel huur?

  8 oktober 2014   Linda Dijkstra - Devillers
  Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning komt het vaak voor dat de huurprijs boven de € 700,00 ligt. Er is dan sprake van een geliberaliseerd huurcontract. Bij huurliberalisatie heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs te bepalen… Lees verder ...
 • Het financieringsvoorbehoud

  7 oktober 2014
  Wanneer u een nieuwe woning wenst te kopen, dan zal u waarschijnlijk eerst informeren hoeveel geld u van de bank kunt lenen. Maar pas wanneer u de woning daadwerkelijk koopt, zal u definitieve afspraken met de bank kunnen maken over het afsluiten van… Lees verder ...
 • Voor al uw huurrechtvragen ... hebben wij de specialisten in huis!

  6 oktober 2014   Linda Dijkstra - Devillers
  Linda Dijkstra en Willemijn Lever hebben beiden de specialisatie-opleiding huurrecht van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) doorlopen en het examen met goed gevolg afgelegd. Deze opleiding is de meest uitvoerige en complete opleiding op dit… Lees verder ...
 • Aanbesteden: aanbesteding met een luchtje?!

  30 september 2014   Niek Hoogwout
  Als je voldoet, dan voldoe je. Het is aan een opdrachtgever, aanbestedende dienst, om een opdracht in de markt te zetten. De aanbestedende dienst weet namelijk wat zij nodig heeft en bepaalt dan ook wat gevraagd wordt. Om alle gegadigden een zo geli… Lees verder ...
 • Bestuurder en selectieve betaling van de B.V.; een spagaat?

  29 september 2014
  Naarmate uw onderneming verder in de financiële problemen komt, rijst meer en meer de vraag of en zo ja, welke schuldeisers u nog mag betalen. Bevoordeling van één of meer (bepaalde) crediteuren kan namelijk leiden tot aansprakelijkheid van de bestuu… Lees verder ...
 • De strijd tegen faillissementsfraude: het civielrechtelijk bestuursverbod

  23 september 2014
  Op 26 november 2012 heeft Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht aangekondigd. Met dit wetgevingsprogramma moeten een aantal verbeterpunten in het faillissementsrecht worden doorge… Lees verder ...
 • Zeer geslaagd Seminar WWZ !

  23 september 2014
  Op dinsdag 9 september 2014 organiseerde de sectie Arbeids- en ontslagrecht van Geelkerken Linskens Advocaten een seminar dat volledig in het teken stond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het seminar vond plaats in Vergadercentrum La France te Oegs… Lees verder ...
 • Wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen II

  19 september 2014   Raymond Tefij
  "herstructurering schulden middels akkoord buiten faillissement" De wetgever heeft het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen II inzake het buitengerechtelijk akkoord inmiddels ter consultatie neergelegd bij Insolad, de Vereniging Insolventiere… Lees verder ...
 • Binnen welke termijn dient verzet te worden gedaan tegen een verstekvonnis?

  19 september 2014   Raymond Tefij
  Een dagvaardingsprocedure start als de dagvaarding door de deurwaarder is betekend aan de wederpartij en de eisende partij die dagvaarding vervolgens aanbrengt bij de rechtbank. Zo raakt de wederpartij bekend met de vordering en  de datum waarop de p… Lees verder ...
 • Open Monumentendag zeer geslaagd

  17 september 2014
  Op zondag 14 september 2014 heeft Geelkerken Linskens Advocaten voor het eerst haar deuren opengesteld voor de "Open Monumentendag Leiden". Ons advocatenkantoor, voorheen gevestigd aan het Rapenburg 34 en 36, heeft op 24 januari 2003 haar intrek gen… Lees verder ...
 • Scheiden zonder rechter

  15 september 2014   Maya Perfors
  Op 5 september 2014 heeft de Ministerraad ingestemd met het Wetsvoorstel scheiden zonder rechter. Als dit voorstel wet wordt, is het voor echtgenoten die het onderling eens zijn en geen gezag hebben over een of meerdere minderjarige kinderen mogelijk… Lees verder ...
 • Als bestuurder aansprakelijk gesteld?

  15 september 2014
  In de laatste jaren is een tendens zichtbaar waarin de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen wordt opgepakt door de media. Vooropgesteld moet worden dat de bestuurder de nodige beleidsvrijheid heeft bij het besturen van e… Lees verder ...
 • Alfahulp: wie is de werkgever?

  31 augustus 2014   Caroline de Weerdt
  In Nederland werkten in 2013 naar schatting 150.000 huishoudelijk werkers en daarnaast nog 80.000 alfahulpen, 50.000 pgb-zorgverleners en 10.000 gastouders onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Sinds 2007 wordt in deze regeling de rechtspositie… Lees verder ...