Nieuwsoverzicht

 • Versterking sectie Onroerend Goed en Ruimtelijk Bestuursrecht

  1 maart 2012   Marije van Amersfoort
  Sinds 1 maart 2012 werkt Marije van Amersfoort (1986) binnen de sectie onroerend goed en ruimtelijk bestuursrecht van Geelkerken Linskens Advocaten in de functie van juridisch medewerker. Marije studeerde eind 2011 af aan de Universiteit Leiden in de… Lees verder ...
 • Belangrijke uitspraak voor OG-makelaars

  17 februari 2012   Coen Verhaegh
  Graag maken wij u attent op de hierbij gevoegde uitspraak van vrijdag 17 februari jl van onze hoogste rechter, de Hoge Raad, die voor uw praktijk van belang lijkt. Het ging om het volgende: Een makelaarskantoor (Savills) werd door een koper aangesp… Lees verder ...
 • DNR 2011 en CR 2006

  16 februari 2012   Niek Hoogwout
  Niek Hoogwout heeft op 16 februari 2012 een lezing gegeven voor ruim 30 à 40 architecten van de BNA, regio Delta, over de door architecten veelvuldig gebruikte algemene voorwaarden  DNR 2011 en CR 2006, alsmede over de daarop betrekking hebbende wijz… Lees verder ...
 • Presentatie bij BNA Architecten

  16 februari 2012   Niek Hoogwout
  Niek Hoogwout heeft op 16 februari 2012 een lezing gegeven voor ruim 30 à 40 architecten van de BNA, regio Delta, over de door architecten veelvuldig gebruikte algemene voorwaarden  DNR 2011 en CR 2006, alsmede over de daarop betrekking hebbende wijz… Lees verder ...
 • Kantoornieuws

  24 januari 2012   Kim Diepstraten , Niek Hoogwout
  Kim Diepstraten gespecialiseerd in personen- en familierecht en arbeidsrechtKim Diepstraten (1982) werd in 2006 beëdigd als advocaat en is sindsdien verbonden aan Geelkerken Linskens Advocaten. Kim is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.… Lees verder ...
 • Actualiteiten Bouw- en Aanbestedingsrecht

  2 januari 2012   Niek Hoogwout
  Bijgaand het 4e kwartaalbericht met interessante informatie over bouw- en aanbestedingsrecht. Aanbestedingen Aanpassing regels aanbesteden Op 20 december j.l. heeft de Europese Commissie de herziening aangekondigd van de richtlijnen die zien op ov… Lees verder ...
 • Erfpacht: Wie is de baas?

  30 december 2011   Arjan van Delden
  ''Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken'', zo staat te lezen in het Burgerlijk Wetboek. Een erfpachtrecht is niet persoonlijk, maar gebonden aan een zaak oftewel ee… Lees verder ...
 • Vacature juridisch medewerker

  29 december 2011   Guy Seelen
  Geelkerken Linskens Advocaten is een gerenommeerd middelgroot kantoor dat zich onder meer onderscheidt door een gespecialiseerde bestuursrecht en vastgoedpraktijk. Onze medewerkers vullen elkaar in kennis, ervaring en leeftijd uitstekend aan. Met  e… Lees verder ...
 • Steun aan Serious Request

  22 december 2011
  Geelkerken Linskens Advocaten stuurt haar cliënten ook dit jaar geen kerstkaart maar een digitale boodschap. Het geld dat anders besteed zou worden aan het verzenden van een kerstkaart schenken wij dit jaar aan de actie van 3FM Serious Request, waarv… Lees verder ...
 • Vacature Advocaat-Stagiair(e)

  16 december 2011   Guy Seelen
  Geelkerken Linskens Advocaten heeft een gespecialiseerde sectie die zich in de praktijk bezig houdt met onroerend goedrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Binnen de sectie wordt geadviseerd en geprocedeerd op het gebied van onder meer de Wabo, milieure… Lees verder ...
 • Goed nieuws voor de startende ondernemer!

  2 december 2011
  De gemeente heeft op dinsdag 25 oktober 2011 besloten dat startende ondernemers in Den Haag in aanmerking komen voor compensatie van de door hen te betalen OZB-aanslag. Op grond van de Gemeentewet mag een gemeente belasting heffen bij degene die een… Lees verder ...
 • DGA Masterclass 2011

  22 november 2011   Gerard Gort
  Op 22 november 2011 vond op de Leidse vestiging van Geelkerken Linskens Advocaten de tweede avond plaats van de DGA Masterclass 2011.De DGA Masterclass 2011 wordt georganiseerd door de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer, KAB Accountants & Taxconsult… Lees verder ...
 • Seminar Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid

  15 november 2011
  Op 15 november 2011 heeft het najaarsseminar plaatsgevonden voor onze overheidsrelaties in kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest. Het seminar droeg de titel "Actualiteiten Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid". Er werd een drietal onroerend goedgerelate… Lees verder ...
 • Seminar Sectie Ondernemingsrecht

  10 november 2011   Gerard Gort
  Op 10 november 2011 organiseerde de sectie Ondernemingsrecht van Geelkerken Linskens Advocaten een seminar in haar vestiging te Leiden. Een kleine 30 ondernemers en relaties van de sectie Ondernemingsrecht waren die middag te gast. Drie advocaten uit… Lees verder ...
 • Seminar Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid

  1 oktober 2011
  Ook dit jaar organiseert Geelkerken Linskens Advocaten een najaarsseminar voor onze overheidsaccounts. Het seminar heeft als titel “Actualiteiten ruimtelijke ordening en grondbeleid” en zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 15 november 2011. Tijdens dit … Lees verder ...