Nieuwsoverzicht

 • Benoeming Willemijn Lever

  6 september 2011
  Willemijn Lever is per 1 september 2011 benoemd als lid van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten van de gemeente Lisse. Lees verder ...
 • 15 September - Dag van de Scheiding !

  6 september 2011
  Geelkerken Linskens Advocaten houdt 'open huis' op 15 september 2011. Waarom een 'Dag van de Scheiding'?Scheiden komt veel voor – dat maakt dat vrijwel iedereen er in zijn of haar omgeving mee te maken heeft. De vereniging van Familierechtadvocaten … Lees verder ...
 • Business BBQ Leidschendam-Voorburg

  31 augustus 2011   Arjan van Delden
  Business BBQ Leidschendam-Voorburg druk bezocht Het terras van Restaurant Gina in Winkelcentrum Leidsenhage was woensdag 31 augustus dé plek waar ondernemend Haaglanden in grote getale aanwezig was. In onverwacht zomerse sfeer genoten ruim 450 genod… Lees verder ...
 • Actualiteiten Bouw- en Aanbestedingsrecht

  15 juli 2011   Niek Hoogwout
  2e Kwartaalbericht met interessante informatie Aanbestedingen Groenboek aanbesteden Recentelijk heeft de Europese Commissie (: EC) een groenboek aanbestedingen gepubliceerd met voorstellen voor verbeteringen en aanpassingen van de aanbestedingspro… Lees verder ...
 • Overheidsopdrachten: kansrijk over de drempel

  30 juni 2011   Niek Hoogwout
  Op 30 juni jl. kwam een twintigtal ondernemers bij elkaar tijdens een ontbijt bij BrasserieNL in Leidschedam. Daar stond het 'aanbesteden' centraal vanuit de optiek: 'wat is nu voor uw bedrijf van belang en hoe kunt u uw kansen vergroten?'Tijdens de … Lees verder ...
 • Seminar Actualiteiten voor Overheden

  28 juni 2011
  Op 24 mei 2011 heeft het seminar Actualiteiten Eigendom en Zakelijke rechten voor overheden plaatsgevonden. "Landjepik" door burgers speelt veel overheden parten. Burgers trekken overheidsgrond bij hun perceel en claimen de eigendom te hebben verkre… Lees verder ...
 • Opleiding financiële economie voor curatoren

  9 juni 2011
  Remco Beekman heeft op 9 juni 2011 de opleiding financiële economie voor curatoren (INSOLAD/EUR) met goed gevolg afgerond. Lees verder ...
 • Kantoorbezoek Dispuut Res Publica

  25 mei 2011
  Kantoorbezoek door het Staats- en bestuursrechtelijk dispuut Res Publica op 25 mei 2011   Op 25 mei 2011 heeft een groep studenten master Rechtsgeleerdheid, richting staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, die lid zijn van het Staats- … Lees verder ...
 • Seminar Actualiteiten voor Overheden

  27 april 2011
  Geelkerken Linskens Advocaten organiseert op 24 mei 2011 een seminar Actualiteiten Eigendom en Zakelijke rechten voor overheden. "Landjepik" door burgers speelt veel overheden parten. Burgers trekken overheidsgrond bij hun perceel en claimen de eige… Lees verder ...
 • Sponsoring Roeivereniging 'De Laak'

  18 april 2011   Coen Verhaegh
  Op 20 augustus 2011 wordt vanwege het 100-jarig lustrum van Roeivereniging 'De Laak' een roeimarathon van 56 km georganiseerd in Den Haag en het Westland. Geelkerken Linskens Advocaten heeft besloten vanuit onze Haagse vestiging de jubilerende Roeiv… Lees verder ...
 • Seminar Arbeidsrecht

  14 april 2011   Caroline de Weerdt
  Op 14 april jl. heeft de sectie Arbeids- en ontslagrecht van Geelkerken Linskens Advocaten opnieuw een seminar voor P&O functionarissen en andere geïnteresseerden over actuele onderwerpen op arbeidsrechtelijk gebied georganiseerd. Vanaf 14.30 uur… Lees verder ...
 • JAPAN - Haiku for Hope

  29 maart 2011
  Japan De ramp in Japan heeft mensen in Nederland diep geschokt. De aardbeving en de tsunami hebben veel slachtoffers geëist en enorme materiële schade toegebracht. Het Nederlandse Rode Kruis coördineert de hulp aan Japan. Haiku for Hope - een sol… Lees verder ...
 • Partnership met MKB Leidschendam-Voorburg

  25 maart 2011   Arjan van Delden
  Geelkerken Linskens Advocaten gaat partnership aan metMKB Leidschendam-Voorburg.   MKB Leidschendam-Voorburg maakt zich sterk voor de vele ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in Leidschendam-Voorburg. De organisatie treedt op als "zakenpart… Lees verder ...
 • Seminar Arbeidsrecht op donderdag 14 april 2011

  22 maart 2011
  Op donderdag 14 april 2011 organiseert de sectie Arbeids- en ontslagrecht van Geelkerken Linskens Advocaten een seminar over actuele onderwerpen op arbeidsrechtelijk gebied voor P&O functionarissen en andere geïnteresseerden. Dit seminar vindt pl… Lees verder ...
 • Heeft u ons kunnen vinden?

  16 maart 2011
  "Heeft u ons gemakkelijk kunnen vinden?" was het afgelopen jaar nogal eens de vraag die wij stelden aan onze cliënten die voor de eerste maal onze vestiging in Den Haag bezochten. Sinds kort is de vindbaarheid echter geen enkel probleem meer. Met de … Lees verder ...