Openbare faillissementsverslagen

Onze insolventieadvocaten worden regelmatig benoemd door de rechtbank als curator of bewindvoerder. In die hoedanigheid behandelen wij faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringsregelingen.