Bouwrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het bouwrecht. Bij het realiseren van woningbouwprojecten, bedrijventerreinen of stadsvernieuwing komt veel regelgeving kijken. De publiekrechtelijke regels op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, milieu, aanbesteding, staatssteun, bouwen en brandveiligheid zijn van belang. Evenals het civiele recht als het aankomt op het opstellen en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten met overheden, aannemingsovereenkomsten voor de uitvoering van het werk en koop- en/of huurovereenkomst met de toekomstige gebruikers.

Vanuit onze deskundigheid streven wij met u naar een praktische en passende oplossing gericht op realisatie van het project. Voor ons liever geen rechtsgang, maar als het moet dan staan wij er voor u. Of dat nu in kort geding is, bij de "gewone" rechtbank of door middel van arbitrage bij, bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel, of de Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst.

Rechtsgebieden advocaat bouwrecht Leiden & Den Haag

Op de diverse subpagina's vindt u meer informatie over onze rechtsgebieden aanbestedingsrecht en aanneming van werk en bouwrecht en plaatsen wij actuele informatie zodat u op de hoogte blijft.

Contactpersonen

Ook werkzaam in dit praktijkgebied

Nieuwsberichten