Aanneming van werk en bouwrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het werk- en bouwrecht. Een bouwplan is niet zomaar gerealiseerd. Het bouwproces is een complexe aangelegenheid met tal van juridische drempels. Van aankoop of onteigening tot planontwikkeling en van aanneming van werk tot  oplevering; alle facetten van het bouwrecht passeren de revue. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Onze bouwrecht advocaten beschikken over specifieke kennis van het bouwrecht voor, onder andere, aannemers, architecten, opdrachtgevers, (bouw)bedrijven en andere adviseurs. Onze bouwrecht advocaten zijn niet alleen bekend met de geldende wet- en regelgeving, maar ook met de veelvuldig in de bouw toegepaste algemene voorwaarden, zoals de AVA 1992, AVA 2013, DNR 2005, DNR 2011, RAW, STABU, UAV 1989, UAV 2012, etc. en de daarop betrekking hebbende rechtspraak.

Onze werk- en bouwrecht advocaten kunnen u daarom optimaal begeleiden en adviseren over alles wat er bij een bouwproces aan de orde komt, zoals, het opstellen van een overeenkomst van aanneming van werk, regieovereenkomst, meer- en minderwerk, stagnatie, retentierecht, voorrecht van de aannemer, schade, overschrijding van de bouwtijd, verborgen gebreken, afrekening van het werk en wat te doen bij onverhoopte geschillen.

Het realiseren van een bouwwerk raakt soms ook de belangen van derden, zoals buren, en is daarnaast aan publiekrechtelijke regels gebonden. Voor meer informatie zie: vastgoed, omgevingsrecht en overheid.

Nieuwsberichten