Grondbeleid

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in grondbeleid. Of het nu gaat om woningbouw, het ontwikkelen van een bedrijventerrein of het uitbreiden van natuurgebieden: het realiseren van plannen vraagt een nauwgezette aanpak, zeker wanneer delen van die plannen niet op eigen grond gerealiseerd kunnen worden.

De overheid zal in een vroeg stadium met de grondeigenaren in overleg moeten treden. Bestaat de bereidheid grond te verkopen of willen eigenaren zelf een deel van de plannen realiseren? Kan een anterieure overeenkomst worden gesloten of moet een exploitatieplan voor het kostenverhaal worden vastgesteld? Wij adviseren tijdens de onderhandelingen en stellen de diverse overeenkomsten op.

Blijkt het nodig actieve grondpolitiek te voeren: onze advocaten adviseren over toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten en behandelen de administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure.