Milieurecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het millieurecht. Het Nederlandse omgevingsrecht wordt in toenemende mate gevormd door het normen uit het milieurecht. Het milieurecht geeft regels over de bescherming van  woon- en leefomgeving, natuur, flora- en fauna en water. Veel van deze regels komen voort uit Europees omgevingsrechtelijke richtlijnen en verordeningen.

De millieurecht advocaten van Geelkerken Linkskens Advocaten kennen het milieurecht en adviseren u over uw mogelijkheden uw activiteiten met inachtneming van het milieurecht te ontplooien en over uw rechten op bescherming tegen lichthinder, geluidhinder, verslechtering van luchtkwaliteit en geurhinder. Maar ook bij procedures over saneringsplichten bij bodemverontreiniging en handhaving van milieunormen staan onze advocaten u bij.