Omgevingsrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Weinig landen zijn zo vol gebouwd als Nederland. De verdeling en indeling van ruimte zijn daardoor altijd een actuele vraagstukken. Of het nu gaat om regelgeving op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bodemverontreiniging, geluidhinder, luchtkwaliteit of zoals vaak, een complexe combinatie van al deze regelgeving: uw belangen zijn leidend in onze aanpak.

De wetgever heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten op het gebied van het bouw- en omgevingsrecht. Met de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Crisis- en herstelwet en de aanstaande Omgevingswet heeft het bouwen in Nederland een geheel ander toetsings- en vergunningenkader gekregen. En dat kader blijft wijzigen. Wij blijven en houden u op de hoogte van de relevante wijzigingen in wet- en regelgeving.

Wij beschikken over de kennis om deze vraagstukken efficiënt af te handelen en over ruime proceservaring bij de rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nieuwsberichten