Ondernemingsrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Ondernemers en bestuurders zijn meestal geen juristen, maar zij hebben wel veelvuldig te maken met overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, algemene voorwaarden, contractpartners die al dan niet hun afspraken nakomen, juridische vraagstukken rondom ICT, het uitbesteden van diensten en noem maar op. Een advocaat ondernemingsrecht van Geelkerken Linskens Advocaten adviseert u graag over het optimaal inrichten van uw onderneming of organisatie en de juridische vormgeving van uw overeenkomsten, samenwerkingsverbanden en andere transacties (ondernemingsrecht), zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, het oplossen van (praktische of gejuridiseerde) kwesties en conflicten, het begeleiden van fusies en overnames en het behandelen van conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of andere toezichthouders. Wij zoeken bij voorkeur naar een oplossing, maar schuwen de rechtsgang niet. Uw belang is onze zaak.

Ondernemen en besturen is ook risico nemen. Door slechte economische omstandigheden, een veranderende kredietrelatie met de bank of andere factoren kan de financiële positie van de onderneming of organisatie onder druk (zijn) komen te staan. In dat geval kan een financiële en/of juridische herstructurering of sanering noodzakelijk (de enige uitweg) zijn. De privé (aansprakelijkheids)positie van u als ondernemer of bestuurder is daarbij een zeer belangrijk aandachtspunt.

Wij zijn advocaten die veelvuldig door de rechtbank worden benoemd als curator of bewindvoerder en zijn zeer ervaren in reorganisaties en herstructureringstrajecten. Dit kan gaan om het aanpassen van de financieringsstructuur, het ontvlechten van ondernemingen, het beoordelen van zekerheden, advisering rondom uw privé positie, het voorbereiden van een doorstart, het begeleiden van crediteurenakkoord buiten faillissement, juridische bijstand bij aansprakelijkstelling in en buiten faillissement, etc..

Een overeenkomst, herstructurering of geschil staat niet op zichzelf. Onze (juridische) oplossing en onze wijze van dienstverlening sluiten naadloos aan bij uw onderneming of organisatie. Wij verdiepen ons in uw onderneming of organisatie, kleinschalig of grootschalig, non-profit of MKB en in het werkveld waarin u opereert. Wij weten daarom welke toegevoegde waarde wij daadwerkelijk kunnen leveren. Wij geven heldere, leesbare adviezen tegen betaalbare prijzen.

Rechtsgebieden advocaat ondernemingsrecht Leiden & Den Haag

Op de diverse subpagina's vindt u meer informatie over onze rechtsgebieden en plaatsen wij actuele informatie zodat u op de hoogte blijft.

ONL 410X250 Ani

Tot slot: Wij ondersteunen als ambassadeur de nieuwe landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van het MKB, ONL voor ondernemers.

Contactpersonen

Ook werkzaam in dit praktijkgebied

Nieuwsberichten