Beslag en incasso

Wanbetaling raakt de continuïteit van uw onderneming. Blijven uw rekeningen onbetaald? Wij verzorgen uw gehele incassotraject, van een enkel telefoontje tot de gehele juridische procedure. Dit kan middels een 'standaard' juridische procedure, maar ook in combinatie met beslaglegging.

Het beslagrecht biedt de schuldeiser veel mogelijkheden. Zo is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen op onroerend goed, roerende zaken of aandelen. Met een zogenoemd derdenbeslag kunt u bovendien beslag leggen onder andere partijen die nog geld of goederen verschuldigd zijn aan uw debiteur.

Ook wanneer u zichzelf geconfronteerd ziet met een beslag kunnen wij uitkomst bieden. Goede en snelle advisering is op dat moment noodzakelijk. De beslaglegger kan namelijk altijd in kort geding voor de rechter ter verantwoording worden geroepen en is bovendien aansprakelijk voor de schade die een onterecht beslag veroorzaakt.