Bestuurdersaansprakelijkheid

Veel ondernemers voeren hun zaak in een rechtspersoon, zoals een B.V. of een N.V. 

De rechtspersoon is weliswaar een zelfstandig drager van rechten en plichten, maar wordt in de praktijk geleid door haar bestuurder. In bijzondere omstandigheden kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor handelingen van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld optreden als de bestuurder namens de rechtspersoon schulden aangaat waarvan hij bij voorbaat kan voorzien dat deze niet worden nagekomen (Beklamel-norm). Indien de onderneming failliet gaat, is het veelal de curator die namens de failliete rechtspersoon een procedure begint tegen de bestuurder om de schulden van de onderneming op de (voormalig) bestuurder te verhalen.  

Onze curatoren kennen de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid als geen ander. Met onze expertise verdedigen we ook bestuurders die door een wederpartij worden aangesproken.