Herstructurering en insolventie

Soms moet een onderneming zichzelf opnieuw uitvinden om te kunnen overleven. Dit betekent vaak een ingrijpende reorganisatie, die veel verschillende juridische vragen losmaakt. Dienen bedrijfsonderdelen afgescheiden te worden van de organisatie? Dient er afscheid genomen te worden van personeel? En welke kosten brengt dat met zich mee?

Wij kennen deze vragen en hebben specialisten op de relevante rechtsgebieden om een onderneming succesvol te reorganiseren.

Onze kennis van herstructurering komt ook voort uit het feit dat enkele van onze advocaten regelmatig door de rechtbank worden aangesteld om als curator de doorstart of ontbinding van een failliete onderneming te leiden. Zo kennen wij het proces van binnenuit en kunnen we u goed adviseren.  

Een curator is wettelijk verplicht om elke drie maanden verslag uit te brengen over de voortgang van het faillissement. De openbare faillissementsverslagen vindt u hier.

Onze curatoren zijn: Caroline de Weerdt, Jacqueline Regeling, Raymond Tefij en Wouter Vlasveld.

Nieuwsberichten