Ondernemingsstructuur en aandeelhoudersgeschillen

De structuur van uw onderneming is wellicht niet iets waar u zich dagelijks mee bezig houdt. Toch is het goed stil te staan bij de vraag hoe uw onderneming het beste kan worden ingericht. Uw accountant zal zich daarbij vaak (en niet onterecht) laten leiden door de meest belastingvriendelijke regeling, maar ondernemersrisico's, vragen rond stemrecht, erfopvolging en verkoop van de onderneming spelen ook een belangrijke rol.

Met de invoering van de 'flex BV' in 2012 zijn de mogelijkheden voor een B.V. aanzienlijk uitgebreid. Een ondernemer kan nu verschillende soorten aandelen creëren. Daarbij kunt u denken aan aandelen waarvan de eigenaar weinig of geen stemrecht krijgt. Of aandelen waarbij niet het stemrecht, maar juist het winstrecht sterk is ingeperkt. Er is veel meer ruimte gekomen voor een eigen invulling. Zo kunnen bijvoorbeeld bij participatie van werknemers of bij overgang van familiebedrijven pasklare oplossingen worden bedacht.

En mochten er onverhoopt geschillen ontstaan, dan kennen wij de juiste weg om tot een oplossing te komen. Bij voorkeur minnelijk en zonodig bij rechter.