Overeenkomsten

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het overeenkomstenrecht. Of een overeenkomst nu mondeling of schriftelijk wordt gesloten, u mag verwachten dat deze wordt nagekomen. Wat kunt u doen bij wanprestatie, dwaling of onvoorziene omstandigheden?

Een duidelijke overeenkomst voorkomt verkeerde interpretatie en discussie achteraf. Bij het opstellen en beoordelen van een overeenkomst gaan wij dan ook nauwkeurig te werk. Wij zien toe op de nakoming en dwingen zo nodig in rechte ontbinding en/of schadevergoeding af.

Nieuwsberichten