Overheidsrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het overheidsrecht. Een overheid is aan meer regels gebonden dan een bedrijf. De politieke dimensie vraagt om een specifieke benadering van de juridische kwesties die bij overheden spelen. Of het nu is op het gebied van ruimtelijke ordening, milieurecht, grondexploitatie, gebiedsontwikkeling, PPS, bouwen, aanbesteden en staatssteun of juist draait om subsidiebesluiten of het algemene bestuursrecht. De overheid is steeds gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, of het nu gaat om een bestuursorgaan dat publiekrechtelijk optreedt, of om een overheidsinstantie die handelt als private partij.  

Rechtsgebieden advocaat overheidsrecht Leiden & Den Haag

Op de diverse subpagina's vindt u meer informatie over de rechtsgebieden van een advocaat overheidsrecht van Geelkerken LInskens Advocaten. U vindt meer informatie over de rechtsgebieden aanbestedingsrecht, algemeen bestuursrecht, ambtenarenrecht, schadevergoedingsrecht overheid, staatssteunrecht en subsidierecht. Ook plaatsen wij hier actuele informatie, zodat u op de hoogte blijft over de rechstgebieden van Geelkerken Linskens Advocaten.

Contactpersonen

Nieuwsberichten