Aanbestedingsrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. De overheid moet transparant werken en zo ook haar opdrachten verlenen. Het aanbestedingsrecht neemt een steeds prominentere plaats in de bedrijfsvoering van ondernemers in. Hoe om te gaan met al die selectiecriteria, gunningscriteria en uitsluitingscriteria. Hoe beperken wij de kans op een mislukte aanbesteding? Welke vragen dienen gesteld te worden? Welke mogelijkheden zijn er bij gunning op basis van de "economisch meest voordelige inschrijving"? En heeft het zin om de gunningsbeslissing in kort geding te bestrijden?

Wij zorgen er samen met u voor dat uw inschrijving een eerlijke kans krijgt of dat de aanbestedingsprocedure snel tot het gewenste resultaat leidt.

Hoe moet u aanbesteden en welke regels moet uw organisatie bij het aanbesteden van een opdracht naleven? Het belang van een zorgvuldige aanbesteding is groot. Uw organisatie kan met een minimaal risico de opdracht gunnen, terwijl de inschrijvers vanaf het eerste moment weten op welke opdracht zij inschrijven. Door onze specialistische kennis van de aanbestedingsprocedure zijn wij bovendien uitstekend in staat de belangen van uw organisatie te behartigen in de rechtszaal.

Nieuwsberichten