Algemeen bestuursrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht. Het bestuursrecht is een breed begrip en ziet in feite op alle overheidshandelingen die invloed hebben op de rechtspositie van particulieren en ondernemers. Enerzijds omvat het bestuursrecht het procesrecht, zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Anderzijds omvat het de institutionele regelgeving, zoals de Kieswet, Gemeente- en Provinciewet en de Grondwet. Of denk aan de Politiewet, Wet openbaarheid van bestuur, onderwijsrecht, wetgeving op het gebied van lokale belastingen etcetera. Of dat het gaat om een omgevingsvergunning, een APV-vergunning, een terrasvergunning, een drank- en horecawetvergunning, exploitatievergunning of een evenementenvergunning.

Onze advocaten zijn gedreven in het algemene bestuursrecht en hebben gevoel voor politieke verhoudingen. Wij blijven continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de jurisprudentie en delen kennis graag.

Nieuwsberichten