Ambtenarenrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Binnen het arbeidsrecht is het ambtenarenrecht een vak apart, omdat dit niet is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) maar in de Ambtenarenwet en de verschillende ambtenarenreglementen (zoals het ARAR, het Barp, het CAR/UWO en de CAO NU). Door deze grondslag in publiekrechtelijke regelingen zijn de beslissingen die ten aanzien van ambtenaren worden genomen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij de voorbereiding van deze besluiten dienen de bepalingen uit de Awb in acht te worden genomen. Voorts bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken en beroep bij de rechtbank in te stellen.

Wij beschikken over specialisten op het gebied van het ambtenarenrecht, die naast arbeidsrechtelijke ervaring beschikken over een gedegen kennis van het bestuursrecht. Door deze kennis van zaken kunnen wij een zorgvuldige inschatting van de haalbaarheid van uw zaak maken.