Publiek-private samenwerking

Overheden en projectontwikkelaars werken steeds vaker samen in publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS); een efficiënte en innoverende manier om plannen te realiseren. De betrokkenheid van meerdere partijen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en een op maat gesneden juridische beoordeling. Wij stellen uw exploitatie-, intentie- en samenwerkingsovereenkomsten op of beoordelen deze. Daarbij slaan we acht op de relevante wetgeving op het terrein van staatssteun en aanbesteding, zodat uw publiek private samenwerking, als het er op aankomt, de toets van de rechter kan doorstaan.