Staatssteunrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het staatssteunrecht. Het is de overheid niet toegestaan de normale marktwerking te beïnvloeden door financiële steun te geven aan één onderneming. Het verbod op staatssteun is een oude bepaling van Europees recht die een steeds grotere invloed op de dagelijkse praktijk binnen een overheidsorganisatie krijgt. Nu volgens de Europese Commissie ook in de gebiedsontwikkeling sprake kan zijn van staatssteun is het opletten geblazen. Het standstillbeginsel maakt het zelfs mogelijk dat de activiteit, waarvoor steun is verleend, althans waarvoor er een verdenking van staatssteun is, stil wordt gelegd totdat de Europese Commissie zich heeft uitgelaten over het al dan niet aan de orde zijn van staatssteun.

Er is dus veel aangelegen staatssteun te voorkomen. Wat kan uw organisatie dan wel? Onze advocaten zijn goed ingevoerd in de uitzonderingsbepalingen die de Commissie door de jaren heen heeft geformuleerd. Wij begeleiden u langs de valkuilen en risico's om de gewenste activiteiten toch mogelijk te maken.