Subsidierecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het subsidierecht. De overheid biedt financiële steun aan bepaalde organisaties om haar beleidsdoelen te bereiken, oftewel zij verleent subsidies. Dat kunnen subsidies zijn uit eigen middelen of subsidies die volgende uit Europese subsidieprogramma's. De gesubsidieerde organisatie ontleent bepaalde rechten aan de subsidie, terwijl de overheidsorganisatie de subsidie op een gegeven moment wil aanpassen, verlagen of intrekken of daartoe wegens Europese regelgeving toe verplicht is. De Algemene wet bestuursrecht geeft het procesrechtelijk kader voor het afhandelen van subsidiebeschikkingen. Materieel ligt de beslissing bij het bestuursorgaan. Onze advocaten adviseren u over alle facetten van subsidiebeschikkingen en procederen zo nodig bij de bestuursrechter over het besluit.