Vastgoedrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Het vastgoedrecht omvat al het recht dat te doen heeft met onroerend goed. Onroerend goed is namelijk met regels omgeven. Of u nu een nieuwe woning koopt, een stuk grond in erfpacht uitgeeft, bedrijfsruimte verhuurt of te maken krijgt met actief grondbeleid van de overheid. Als specialist in vastgoed kent een advocaat vastgoedrecht van Geelkerken Linskens Advocaten deze regels en behartigt op deze manier de belangen van de eigenaar, huurder of pachter uitstekend. 

Koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, pachtovereenkomsten of overeenkomsten ter voorkoming van onteigening: in alle gevallen hebt u belang bij een goede en heldere overeenkomst. Uiteraard behartigt een advocaat vastgoedrecht van Geelkerken Linkskens Advocaten ook uw belangen in de rechtszaal als het geschil geen andere oplossing kent.

Rechtsgebieden advocaat vastgoedrecht Leiden & Den Haag

Wij behandelen zaken die betrekking hebben met vastgoed in de brede zin. Op de diverse subpagina's vindt u dan ook meer informatie over de rechtsgebieden eigendomsrecht, huurrecht, onteigeningsrecht, pachtrecht en wet voorkeursrecht gemeenten. Hier plaatsen wij ook actuele informatie, zodat u op de hoogte blijft over de rechstgebieden van Geelkerken Linskens Advocaten. Hieronder treft u alvast een korte introductie over deze rechtsgebieden van vastgoed.

Eigendomsrecht

Bij de koop van onroerend goed komt veel kijken. De eigendomsrecht advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten stellen uw overeenkomsten op of beoordelen deze om problemen te voorkomen. Lees meer over het eigendomsrecht.

Huurrecht

Het huurrecht woonruimte en (winkel)bedrijfsruimte kent tal van dwingende wetsbepalingen. De huurrecht advocaten van Geelkerken Linkskens Advocaten begeleiden en adviseeren verhuurders en huurders bij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en in geschillen over onderhoud, de huurprijs of huurbeëindiging. Lees meer over het huurrecht.

Onteigeningsrecht

Stadsvernieuwing, uitleglocaties, wegverbreding of waterberging. Vermogensschade, inkomensschade en overige schade ligt voor grondeigenaren in de directe omgeving op de loer. De onteigeningsadvocaten van Geelkerken Linskens Advocaten nemen uw zorgen uit handen en verdedigen uw recht op volledige schadeloosstelling in onderhandeling en zo nodig in de rechtszaal. Lees meer over het onteigeningsrecht.

Pachtrecht

Gepachte grond is essentieel voor de continuïteit van het agrarische bedrijf. Wijziging van de bestemming van de grond of van de pachtovereenkomst beïnvloedt deze continuïteit. De pachtrecht advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten treden van oudsher op voor zowel pachters als grondeigenaren. Lees meer over het pachtrecht.

Wet voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geeft de overheid de bevoegdheid gronden aan te wijzen die de eigenaar niet mag verkopen zonder deze eerst aan die overheid aan te bieden. De Wet voorkeursrecht gemeenten advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten staan u bij in procedures over reeds bestaande overeenkomsten en begeleiden u wanneer u de grond aanbiedt. Lees meer over het wet voorkeursrecht gemeenten.

Contactpersonen

Nieuwsberichten