Eigendomsrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het eigendomsrecht. Bij de koop van onroerend goed komt veel kijken. Voordat u een koopovereenkomst tekent en de leverings- en hypotheekakten worden gepasseerd, is het van belang zorgvuldig onderzoek te doen naar mogelijke ontwikkelingen in de omgeving, naar gebreken en naar beperkende rechten, zoals huurrechten of erfdienstbaarheden.

Helaas is niet alles te voorzien. Onze eigendomsrecht advocaten stellen uw overeenkomsten op of beoordelen deze om problemen te voorkomen. De eigendomsrechts advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten verdedigen uw recht van eigendom, erfpacht of opstal wanneer u wordt geconfronteerd met verborgen gebreken, wanneer uw contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt en bij geschillen over zakelijke rechten.

Nieuwsberichten