Onteigeningsrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het onteigeningsrecht. Stadsvernieuwing, uitleglocaties, wegverbreding of waterberging: voor al deze plannen heeft de overheid grond nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Elimineren, egaliseren, complexwaarde en de peildatum zijn van belang voor het berekenen van de volledige schadeloosstelling.

Want heeft de overheid grond nodig, dan dient de overheid alle vermogensschade, inkomensschade en overige schade die de grondeigenaar lijdt te vergoeden.

Onteigening is een ingrijpend proces voor de grondeigenaar en voor de huurders en/of (erf)pachters. U zult moeten verhuizen of uw bedrijf moeten verplaatsen of zelfs beëindigen. Onze onteigeningsadvocaten nemen uw zorgen uit handen en verdedigen uw recht op volledige schadeloosstelling in onderhandeling en zo nodig in de rechtszaal.

Zie ook: grondbeleid.

Nieuwsberichten