Pachtrecht

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het pachtrecht. Pachters zijn agrariërs: ondernemers die van de grond afhankelijk zijn om hun werk te kunnen doen. De hoeve of het los land zijn niet in eigendom, maar de rechten van de pachter zijn sterk. Het wettelijk voorkeursrecht en de sterke pachtbescherming dienen het agrarisch bedrijfsbelang.

Gepachte grond is essentieel voor de continuïteit van het agrarische bedrijf. Wijziging van de bestemming van de grond of van de pachtovereenkomst, bijvoorbeeld naar geliberaliseerde pacht, kan die continuïteit beïnvloeden.

De pachtrecht advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten treden van oudsher op voor zowel pachters als grondeigenaren. Wij blijven voor u op de hoogte van ontwikkelingen in het landelijk gebied, adviseren u over de pachtovereenkomst en staan u bij voor de grond- en pachtkamer.