Wet voorkeursrecht gemeenten

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in wet voorkeursrecht gemeenten. De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geeft de overheid de bevoegdheid gronden aan te wijzen die de eigenaar niet mag verkopen zonder deze eerst aan die overheid aan te bieden. De Wvg mag uitsluitend worden ingezet als de overheid andere plannen met de grond heeft. Soms loopt de Wvg vooruit op een onteigeningsprocedure. Ook geeft de Wvg de overheid de mogelijkheid de rechter te vragen overeenkomsten tussen private partijen te vernietigen als deze afbreuk doen aan haar voorkeurspositie. De Wvg kan dan ook diep ingrijpen op de rechtsverhouding tussen private partijen.

Wanneer de eigenaar de grond aan de overheid aanbiedt en onderhandeling niet tot resultaat leidt bestaat het recht op een onafhankelijk advies van door de rechtbank benoemde deskundigen. De grondeigenaar kan afdwingen dat de overheid verplicht wordt de gronden tegen de door de rechter vastgestelde prijs af te nemen.

De Wet voorkeursrecht gemeenten advocaten van Geelkerken Linskens Advocaten adviseren u over uw rechtspositie en de door u te volgen strategie, staan u bij in procedures over reeds bestaande overeenkomsten en begeleiden u wanneer u de grond aanbiedt.

Zie ook: grondbeleid.