Arbeidsovereenkomst en CAO

De arbeidsovereenkomst vormt de basis voor de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De rechtspositie van beide partijen krijgt aan de hand van deze overeenkomst vorm, nu hierin de basisafspraken worden vastgelegd over onder andere de duur van het arbeidscontract, de functie van de werknemer, het salaris, de werktijden, de op te bouwen vakantiedagen en de overige arbeidsvoorwaarden van de werknemer.

Om in de toekomst problemen te voorkomen, is het van belang dat in de arbeidsovereenkomst bepalingen op de juiste wijze worden opgenomen. Dit geldt zowel voor werknemers als werkgevers.

Wij hebben veel ervaring met het beoordelen en doorlichten van bestaande en het opstellen van nieuwe arbeidsovereenkomsten, en zijn u daarbij graag van dienst.
Uiteraard wordt hierbij ook de voor u toepasselijke CAO meegenomen.  

Nieuwsberichten