Mediation

Wanneer er sprake is van een conflict tussen werkgever en werknemer, kan mediation een oplossing zijn om de verstoorde verhoudingen weer te normaliseren. Ook in een exit-traject kan mediation uitkomst bieden: lagere kosten, hogere snelheid, minder spanning en geen verliezers.

Mediation is in veel gevallen het beste alternatief om een geschil op te lossen. Zeker als de betrokken partijen in de toekomst nog willen samenwerken. Onze ervaren mediators houden rekening met ieders belangen en leggen afspraken op een zorgvuldige wijze schriftelijk vast.