Ziekte en re-integratie

Wanneer u als werkgever te maken krijgt met een zieke werknemer, bent u wettelijk verplicht deze werknemer intensief te begeleiden in het re-integratietraject. De bedrijfsarts en het UWV spelen hierin een grote rol. Ook als werknemer dient u aan dit re-integratietraject alle mogelijke medewerking te verlenen, zodat u zo snel mogelijk weer kunt deelnemen aan het arbeidsproces.

Wij zijn zeer ervaren in het begeleiden van en het adviseren in het re-integratieproces, zowel aan de zijde van werknemers als werkgevers.