Cliënten en relaties

Wij staan een groot aantal regionale en landelijke bedrijven en instellingen bij. Daarnaast werken wij samen met een groot aantal bedrijven en instellingen. Dit levert een hecht netwerk op van cliënten en relaties, voor wie en met wie wij regelmatig samenwerken.
Onderstaand ziet u een dwarsdoorsnede van onze cliënten en relaties.

P.S.: Een dwarsdoorsnede weergeven betekent keuzes maken. Zou u het op prijs stellen als wij uw naam en logo hier ook vermelden, laat dat ons dan even weten (g.gort@gl-advocaten.nl).